Den 30.november skrev Kajsa Kirkhus fra Unge Venstre et svarinnlegg til fylkestingsrepresentant Even Eriksen fra Arbeiderpartiet. Her kommer hun med en misvisende overskrift, Ap fratrar elevene frihet.

Arbeiderpartiet mener fylkeskommunene selv skal kunne vurdere hvilket skolesystem som passer fylket best. Videregående opplæring er fylkeskommunens anliggende. Derfor er det også hensiktsmessig at fylkeskommunene selv kan vurdere hvilket system som fungerer optimalt. Da handler det om prioriteringer.

I et langstrakt og stort fylke som Innlandet, dukker det opp flere problemstillinger ved innføring av karakterbasert opptak. Blant annet kan man oppleve så få søkere på skoler i enkelte grisgrendte strøk at man må legge ned ulike skoletilbud, og som i verste fall kan føre til at enda færre søker seg til disse skolene. Enkelte steder er den videregående skolen helt essensiell for tilflytting og det å bli værende i et lokalsamfunn. Det er derfor til stor interesse å opprettholde et så godt tilbud som overhodet mulig - så sant man ønsker et desentraliserende Norge, med aktive og levende lokalsamfunn.

For Innlandet, som er et så langstrakt fylke, kan derfor innføringen av karakterbasert opptak i verste fall føre til verre skoletilbud og mindre valgfrihet for elevene som bor på feil sted. Mon tro Venstre ønsker seg noe slikt.

I tillegg må det sies å være besynderlig at Venstre, som et historisk distriktsvennlig parti, både ønsker å gi fylkeskommunen mindre myndighet til selvbestemmelse gjennom nye statlig pålegg, samt går imot alle forvarslene fra Elevorganisasjonen, fylkeskommunene, LO og NHO. Venstre og Regjeringen trer altså en reform ingen ville ha, ned på alle fylkeskommunene.

Skulle ikke regionreformen føre til flere oppgaver og mer myndighet til kommunene og fylkeskommunene?

For enkelte steder, som i Oslo, der avstandene i fylket er små, og der karakterbasert opptak kan være hensiktsmessig, kan dette gjerne innføres. Det må dog være opp til fylkeskommunene selv å bestemme.

Og selv i Oslo har det gjennom rapporter blitt vist at utelukkende karakterbasert opptak, uten reguleringer, kan føre til økt segregering og større sosiale forskjeller.

Jeg hevder ei heller ikke at det er positive sider ved karakterbasert opptak - jeg har selv høstet frukter av det i tidligere Oppland, da jeg valgte studiespesialisering på Lillehammer Videregående Skole i stedet for Gausdal Videregående Skole. Men la fylkeskommunene selv få bestemme og ta grundige vurderinger på hva som er mest hensiktsmessig for hvert enkelt fylke.

For jeg tror vitterlig ikke at Even Eriksen, fylkesordfører Even Aleksander Hagen eller andre i Arbeiderpartiet og i Innlandet fylkeskommune ønsker elevene på videregående skole noe vondt.

Magnus Grundstad, nestleder AUF Innlandet, Lillehammer