Kartverket og kommunen er uenige om vegnavn. Språkrådet støtter kommunens forslag om Svensrudvegen

Kartverket mener kommunen heller ikke fulgte riktig saksgang, da de registrerte Svensrudvegen som nytt adressenavn i matrikkelen.