Kaster seg rundt for å hjelpe eldre ut av ensomhet og isolasjon

Lom kommune kaster seg rundt for å skaffe utstyr som skal gjøre det enklere for beboere i institusjon og hjemmeboende pleietrengende å holde kontakt med barn, barnebarn, oldebarn og andre i familien.