Gå til sidens hovedinnhold

Kildesortering av plast i GLØR er «galskap»

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Glør sendte ut tidlig på sommeren ut samleposer for plast som husholdningene i GLØR- kommunene skal kildesortere i. Kort fortalt vil disse sekkene med kildesortert plast i bli innsamlet av GLØR, grovsortert og sendt til Oslo. Der vil sekkene etter nok en sortering bli komprimert til baller og transportert til Tyskland på vogntog eller godstog.

I de tyske mottaksanleggene vil plasten bli sortert i flere fraksjoner som blir solgt videre til gjenvinningsanlegg. Der forvandles plasten i prosesser der sluttproduktet er granulat som blir brukt i produksjon av nye plastprodukter eller emballasje.

De plastproduktene som GLØR vil at vi skal kildesortere er poser, folie, beger, bokser og flasker. Dette kan være f.eks. emballasje for sjampo, rømme, vaskemiddel og bæreposer m.m.

Disse plastproduktene er alle laget av oljeproduktene polyetylen (PE), andre plastprodukter kan være laget av polypropylen (PP).

Plast som har vært i kontakt med kjøtt eller andre matvarer kan ikke brukes til gjenvinning.

Gjenvunnet plast kan på produksjonsstedet erstatte ca. 0.8 kg.råolje pr. kg.plast.

EU har en pakke for ny avfallspolitikk og grønn omstilling i EU kalt Circular economy. Denne pakken inneholder forslag om minimum 70 % materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2030. For enkelte fraksjoner forventes at kravet blir høyere.

I dag regnes det med at hver person i Norge genererer ca. 25 kg plastavfall årlig, og at litt over 20 prosent kildesorteres og gjenvinnes. For 2030 regnes det med at ved «best practice» kan oppnås 40 % gjenvinning ved ren kildesortering.

Plastavfall har høy brennverdi og er godt egnet til energigjenvinning. Eidsiva Energi på Hamar har et stort forbrenningsanlegg for husholdningsavfall som i dag forbrenner restavfallet fra GLØR -regionen. Forbrenningsanlegget utnytter energien til el. produksjon og fjernvarme.

Sist uke ble det kjent at Eidsiva Energi har inngått 9-årig avtale med sentrale Innlandskommuner, inkl. Glør-regionen, om mottak av restavfall til forbrenning.

Argumentene GLØR vil bruke for å innføre kildesortering av plast er ikke kjent, utenom at de «rider på en grønn bølge» Jeg påtar her meg å markedsføre 8 gode argumenter for å avvikle påbegynt kildesortering av plast snarest:

– Plastavfall kan gå i restavfallsbeholderen som før.

– Glør slipper inntransport av plastsekker med kildesortert plast

– Glør slipper grovsorteringen på Roverudmyra

– Transport til Oslo bortfaller

– Internasjonal transport til Tyskland bortfaller

– Husholdningene får enklere avfallshåndtering hjemme.

– Økningen i renovasjonsgebyret for 2020 kan følge kommuneindeksen på 3,1 %, og økning på 5 % etter foreliggende budsjettforslag bortfaller.

– Klimaavtrykket (som CO2) ved forbrenning er langt lavere enn ved kildesortering og transporten.

Steinar Bungum, Lillehammer, Siv.ing.