Gudstjenester og andakter avlyses også. Restriksjonene er innført i midtdalen og i Sel, hvor det er konstatert korona-utbrudd.

– Dette er oppfølging av de kommunale myndighetenes råd med å begrense arrangementer med potensielt større deltakelse, sier Fiske.

Avlyser

Biskopen innfører følgende restriksjoner og tiltak:

* Alle gudstjenester og andakter i de to neste ukene avlyses. Det medfører at det altså ikke skal avholdes Gudstjenester de to kommende helger. I de Gudstjenester hvor det er tillyst dåp, gjennomføres dåpen med kun dåpsfamilie til stede, det vil si familie og faddere.

* I gravferd begrenses deltakelsen til kun å gjelde nærstående. Vi ber om at dette kommuniseres ut til begravelsesbyråer og etterlatte. Det er den lokale kirke som er best i stand til å vurdere hva slags ordning man skal legge til rette med for å skape den nødvendige fysiske avstand mellom deltakerne i gravferden og ivareta kommunikasjonsbehovet.

* Det er i alle situasjoner viktig å ivareta god for hånd- og hostehygiene. Håndhilsing frarådes.

I tillegg avlyser biskopen visitasen i Ringsaker i uke 12 og 13, altså neste uke. Hun vurderer også reisevirksomheten og møter til bispedømmets ansatte.

– Alle møter som ikke er strengt nødvendig – og som ikke kan gjennomføres på telefon eller digitalt, vurderes, sier hun.

– Men begrense deltakelse i begravelser, det er dramatisk?

– Det kan du si, men vi har funnet å måtte gjøre det. Merk at det står «nærstående», ikke nærmeste, sier biskopen.

Ta det på alvor

Fungerende prost i Sør-Gudbrandsdal, Ann Cathrin Opsann Tomten, fikk beskjed via telefon om restriksjonene i dag. Hun oppfordrer folk til å ta det på alvor – og ta ansvar – særlig i begravelser.

– Selvsagt er det vanskelig å kontrollere dette, og særlig vanskelig er det med dem som ikke er nærme, men som er nærme likevel. Jeg tror likevel folk skjønner alvoret i det, sier Tomten.

I Lillehammer er det så langt ikke innført så strenge restriksjoner. Her har de blitt enige om å ikke håndhilse – og innføre særkalk under nattverder. Men Tomten venter at det blir strengere.

– Heller ikke jeg har opplevd noe lignende, sier Tomten.