Kirke-støyskjerming i det blå: - Dette var litt av en nedtur

Etter 20 års planlegging og mye frustrasjon må Sel kirkelige råd starte helt på nytt i forhold til støyskjerming av kirkegården på Sel.