Hver gang jeg er på bispevisitas rundt i Hamar bispedømme opplever jeg det store engasjementet folk har for kirka si. Kirka er samlingssted i sorg og glede, kulturarena og sted for ettertanke og bønn. Hvert 4. år arrangeres kirkevalg der alle medlemmer i Den norske kirke som er over 15 år, kan være med og påvirke beslutninger og retning for kirka. Du stemmer på hvem som skal sitte i det lokale menighetsrådet ditt og i bispedømmerådet de neste 4 årene. Kirkevalget avholdes mandag 9. september, samtidig med valg til kommunestyrer og fylkesting. I mange kommuner er valglokalene åpne også søndag 8. september. For å gjøre det tilgjengelig for velgerne skjer kirkevalget i lokaler i nær tilknytning til der kommunevalget arrangeres.

På bispedømmenivå er det i år tre lister å velge mellom: Bønnelista, Nominasjonskomitéens liste og Åpen folkekirke. Listene og kandidatene har ulik profil og ønsker ulike vegvalg, men alle som stiller til valg har dette felles: Et stort engasjement for ei levende kirke, som de ønsker skal spille en aktiv rolle i små og store lokalsamfunn. Gjennom arbeid i menighetsråd og bispedømmeråd bidrar kirka til mer inkluderende lokalmiljø, bedre oppvekstsvilkår og et varmere samfunn. Du kan finne mer informasjon om kirkevalget på kirkevalg.no.

Hamar bispedømmes visjon er «Hellige rom for alminnelige liv», og det er rom for alle i kirka!

Jeg oppfordrer alle til å bruke stemmeretten ved kirkevalget!

Solveig Fiske, biskop i Hamar bispedømme