Gå til sidens hovedinnhold

Kjære villsvin, velkommen skal du være

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Ja, nå er vist helvete løs i Øyer, i media brukes ordet katastrofe og den ene etter den andre slenger seg på og roper og skriker høyere en den andre. Afrikansk svinepest som kan sette en stopper for all svineproduksjon i landet og sykdomsbærere av all djevelskap som finnes på jord, hvis vi skal tro på disse som t seg.

Men er det virkelig slik at dette dyret som kommer vandrende fra Sverige er styggedommen selv?

Svaret er nei. Villsvinbestanden vi har i Sverige, og som etter vert har spredt seg til Norge, er en av de reneste og mest sykdomsfrie villsvinbestander i verden. Alle stammer fra dyr som en gang var i fangenskap, og har vært kontrollert av veterinærer. Dyrene som er kommet vandrende til Øyer er etterkommere av disse, og er like ufarlige som hvilket som helst annet viltlevende dyr.

At disse kan være bærere av Afrikansk Svinepest er like usannsynlig som å påstå at rådyrene i Øyer er bærere av rabies.

Afrikansk svinepest finnes i noen få land i Europa. Felles for disse er at smitten er innført av mennesker, ved uforsiktighet ved bruk og rengjøring av skotøy når man besøker grisefarmer, import av spekemat og innføring av jakttrofeer som er skutt i land som har svinepest.

I Sør-Sverige har de store landbruksområder som driver et variert og produktivt landbruk, men som også huser en villsvinbestand så stor at det hvert år skytes godt over 100 000. Her brukes ikke ord som katastrofe i mediene, her nevnes heller ikke Afrikansk svinepest.

Svenskene har med andre ord akseptert villsvinet som en art som tilhører den svenske fauna. Mens vi i Norge har veldig vanskelig for å tilpasse oss nye arter, slik som Mellomskarven som har kommet til Lågenvassdraget de senere år. Her går man også ut i media og påstår at skarven vil spise opp all fisk som finnes i elva, og det verste av alt er at folk tror på det. For det er slik, at blir en påstand gjentatt mange nok ganger og mange nok tror på påstanden så blir det en sannhet. Selv om påstandene som i media de siste dagen ikke har noen rot i virkeligheten.

Så besinn dere og tenk klart, dette er bare et stakkars dyr som prøver å tilpasse seg norske forhold, og som på sikt vil klare det og som dere aldri vil klare å utrydde. Så kjære villsvin, velkommen skal du være.

Bjørn Roar Løkken, Vinstra