Gå til sidens hovedinnhold

Kjenner du noen som trenger at du tar en ekstra henvendelse til skolen på deres vegne?  

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager skal landets tiendeklassinger ta et viktig valg. 1. mars er søknadsfristen til videregående skole. For mange er valget enkelt, for andre er det vanskelig.

Med pågående pandemi må tiendeklassingene gjøre seg kjent med valgmulighetene digitalt, gjennom veiledning på skolen og alternative opplegg. Dette kan være en grei løsning for mange, men kan oppleves som ytterligere stein til byrden for dem som opplever skolehverdagen som utfordrende. Nå er derfor tiden for å ha forsterka fokus på de mest sårbare elevene, de som trenger mer forutsigbarhet og oppfølging.

Mange skoler, både ungdomsskoler og videregående, har strukket seg langt, og vist stor kreativitet for å gi de kommende videregåendeelevene et så godt bilde av skolen og den nye skolehverdagen som mulig. Som ombud vet vi at elever og foresatte med uheldige erfaringer fra skolen, de som har opplevd utrygge miljøer eller mobbing, har en ekstra utfordrende overgang nettopp i år. For mange er de faste ordningene med besøk og hospitering på skolene viktige rutiner og en inngangsport til å søke mer informasjon etter behov.

Med smittevernstiltak og endrede forutsetninger blir det i større grad opp til den enkelte skole og elev/familie å finne alternative løsninger. Her er det viktig å være obs på elever som over en lengre periode har hatt det vanskelig på skolen. Vanskelige forhold over tid, som ikke løser seg, fører ofte til at dialogen og tilliten mellom skole og hjem blir utfordrende. Da er det ekstra krevende å be om den tilretteleggingen man trenger for å trygge innsøking og overgangen til ny skole.

Samarbeidet mellom elever, foreldre, ungdomsskoler og videregående skoler er veldig viktig for evnen til å ivareta sårbare elever. Ansvaret for at samarbeidet fungerer godt ligger på skolene. Vi må strekke oss ekstra langt for å være med å skape en trygg og god overgang for alle elever i år. Det handler om muligheten til å etablere en relasjon, finne en trygg voksen, lage en liten plan for oppstart, første skoledag, første lunsj og hvem man skal sitte med i klasserommet. Det er slike små justeringer som kan gjøre en stor forskjell for enkelteleven.

Ombudene vil be skolene om å være litt ekstra oppmerksomme. For ungdomsskolene betyr det blant annet å tenke gjennom en ekstra gang om man har elever som trenger en telefon eller tilrettelagt besøk ved aktuelle videregående skoler. Små møter kan det stort sett legges til rette for og gjennomføres innenfor dagens smittevernregler. Dette er noe som vil ha betydning for skolens arbeid ved og etter skolestart, og for ungdommens forventninger, og eventuelle engstelser inn i sommerferien.

Videregående skoler skal til høsten ta imot et nytt kull med åpne, flotte og nysgjerrige førsteklassinger som skal over i en ny hverdag, på ny skole med nye krav og utfordringer. De aller fleste av disse vil finne sin plass i elevgruppen og klasserommet relativt problemfritt. Det er ikke til å komme fra at noen kommer inn med tung bagasje i form av tidligere erfaringer og kan ha utfordringer når det kommer til å skaffe seg venner. For disse vil kanskje overgang til ny skole ikke preges så mye av glede og forventning, men snarere av engstelse og nervøsitet. Vi ber om at våre videregående skoler er litt ekstra oppmerksomme dette skoleåret, både i forbindelse med innsøking og når vi kommer til skolestart. Ta den ekstra samtalen med avgiverskolen, tilby skolebesøk til de elevene som har mest bruk for dette, og ha et økt fokus på elevenes trivsel når det nye skoleåret begynner.

Overgangen til videregående opplærling går veldig bra for de aller fleste. En ny start er en ny mulighet. Mange gleder seg til å velge programfag og valgfag, og møte nye venner med samme faglige interesser. Skolene har lang erfaring i å ta imot nye kull, de strekker seg langt for å få til interne bytter og det er ordninger i lovverket for omvalg for de som trenger det.

Dagens ungdom er en reflektert, engasjert og opplyst gjeng, men vi må ta deres tanker, utfordringer og bekymringer på alvor. Vår rolle som voksne er nettopp å støtte barn og unge, gjøre dem rusta til å håndtere ulike utfordringer fremover, takle livet.

Så, vær der, se dem og støtte dem i prosessen med å bli trygge på veien videre! Kjenner du noen som trenger at du tar en ekstra henvendelse til skolen på deres vegne?

Eva Bueie Nygård, Mobbeombudet Innlandet
Brede Skogbakken, Elev- og lærlingombudet Innlandet
Eirin H. F. Feiring, rådgiver for Elev- og lærlingombudet Innlandet»