Kjernekraft er igjen blitt et hett tema. Det har vinterens høye strømpriser og debatten omkring nye fornybare energikilder bidratt til. En energikrise kan være på vei, og spørsmålet om kjernekraft er ikke lenger like lett å avvise.

Tyskland stenger ned sine kjernekraftverk, noe som bl.a. bidrar til strømprissjokket vi for tiden opplever. Andre land, som Finland og Frankrike, utvider kapasiteten og bygger nye kraftverk. Noen arbeider for å få kjernekraften definert som «grønn», mens andre fremhever usikkerheten omkring sikker lagring av radioaktivt avfall. Atter andre promoterer ny teknologi som de mener kan gjøre kjernekraften sikrere og mer miljøvennlig.

Verden trenger mye mer utslippsfri energi. På tross av at utbygging av fornybar energi stadig øker, går det likevel for langsomt. Forbruket av fossilt brensel (kull, olje og gass) går ikke nedover, men stiger tvert imot raskt, fordi det totale energiforbruket fremdeles øker mer enn tilgangen på fornybar energi.

Derfor er det vanskelig å komme utenom følgende spørsmål: Kan – eller må – kjernekraft være en del av løsningen? Spørsmålet er både kontroversielt og nødvendig.

Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land tar debatten på NTNU tirsdag 15. februar. I samarbeid med Tekna Gjøvik inviterer de til åpent og gratis møte om kjernekraft. Innledere er Jan Emblemsvåg, professor ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU, og Oskar Njaa, General Manager for International Affairs i Miljøstiftelsen Bellona. Disse står på hver sin side av debatten.

Naturvernforbundet i Innlandet tror og håper at møtet vil bidra til økt kunnskap og god dialog omkring temaet kjernekraft.

Ole Midthun, leder, Naturvernforbundet i Innlandet