Høsten 2020 kom det ut ei bok med tittelen «Vi er stjernestøv». Forfatteren er Sunniva Rose, som ble kjent for det norske folk i NRK-serien «Big Bang» i 2015. Sunniva ville bli ballettdanser, men har endt med å bli rosablogger med høyhælte sko, mamma til to og kjernefysiker med doktorgrad på grunnstoffet thorium. Slå den!

Boka er en supermotivator for realfag og kjernefysikk. Sunniva valgte selvsagt å fordype seg i thorium. Grunnstoffet som regnes som det framtidige revolusjonerende kjernereaktorbrenselet.

Norge har Europas største forekomst av thorium. Nok til å forsyne hele Europa med stabil elkraft for all overskuelig framtid. Problemet er at det blant toneangivende land i Vest-Europa – også ikke minst i thoriumlandet Norge – en inngrodd motstand mot alt som heter atom- eller kjernekraft.

Alt som kalles stråling eller radioaktivt har både politikere og opinion blitt skremt til å tro er bare farlig. Derfor har Sunniva Rose påtatt seg rollen som folkeopplyser på sitt fagområde kjernefysikk. Boka «Vi er stjernestøv» er nettopp ei bok til dette formålet. Kjernefysikk for folk flest. Boktittelen henspiller på at våre kropper er bygd av ulike atomer som stammer fra stjerneeksplosjoner (novaer) opp gjennom universets historie helt tilbake til og med «Big Bang». Atomer laget av kjernereaksjoner som kan skape 50 millioner ganger mer energi enn når karbon reagerer kjemisk med oksygen og danner CO2.

Nærmest alle grunnstoffer har noen atomvarianter (isotoper) som er radioaktive og sender ut ulike typer ioniserende stråling. Levende organismer har alltid vært eksponert for radioaktive stoffer og ioniserende stråling. Dette er i og rundt oss alltid. Har alltid vært det og vil alltid være det. Det er like naturlig og oftest ufarlig som vann. Men som alle vet kan vann både drepe og vise utslettende kjempekrefter. Slik er det også med radioaktive atomer.

I boka forteller Sunniva hvordan hun gikk fra å være en 17-årig ballettdanser og endte opp med en doktorgrad i kjernefysikk. Hun har valgt den pedagogiske historiske vinklingen for sin presentasjon i boka. Vitenskapens kronologiske utforskning av atomet, radioaktive stoffer og stråling. Fra Ernest Rutherfords oppdagelse av atomkjernen for over 100 år siden og fram til kjernekraftreaktorene i dag og en framtid med thoriumkraft. Hun forteller om atombombene over Japan og reaktorulykkene. Men også om kjernefysikkens oppdagelser som har revolusjonert vårt helsestell. Fra Marie Curie og røntgen som gjorde det mulig å se inn i mennesket til ioniserende stråling som dreper kreftsvulster.

Det underliggende målet med boka er hele tiden å bringe allmenn faktakunnskap om kjernekreftene. Ikke minst for å imøtegå irrasjonell frykt, avlive negative holdninger og myter skapt av anti-atombevegelsen gjennom mer en 50 år.
Vil du vite mer om boka og Sunniva Rose, så hør og se boklanseringen på UiO Realfagbiblioteket på YouTube

De siste årene har kjernekraft blitt et mer og mer aktuelt debatt-tema på sosiale medier. Debatten har også begynte å komme i de tradisjonelle mediene. Det er de negative erfaringene med det grønne skiftet som er årsaken. Skiftet over på fornybare kilder for elproduksjon. Særlig den værsjuke vind- og solenergien, som ikke kan levere stabil og tilstrekkelig elkraft som vårt samfunn krever. På toppen av alt innser stadig flere i Norge at det er destruktivt å kle ned land og hav med tusener av monsterdigre vindturbiner. Les boka «Vi er stjernestøv»!

Arnt Orskaug, Lillehammer