Undertegnede er uenig med stortingsrepr. Carl I. Hagen (Frp), når han i innlegg publisert 3. november bagatelliserer den enorme utfordringen den globale klimautviklingen er. Jeg er derimot enig med Hagen, når han i kort annet innlegg framhever kjernekraft som løsning, hvis og når verden må klare seg uten fossil energi.

Denne høsten har det vært knapphet på elkraft i de store industrilandene Tyskland og Storbritannia, med svak vind i relativt langt tidsrom som viktig årsak. Da kan det hevdes at de landene har enten satset for mye på upålitelig vindkraft, eller for lite på regulerbar annen kraftproduksjon, til «balansering» av ujevn vindkraft.

Her i landet har det vært mye strid om vannkraft, med lansering av kullkraftverk eller kjernekraftverk ved Oslofjorden, som alternativer til sterkt uønsket utbygging i Jotunheimen-Breheimen. Kullkraft ble uaktuell ca. 1980, da «drivhuseffekten» av CO2 i atmosfæren kom opp som global utfordring. Kjernekraft falt bort som alternativ i 1986, da vanvittig eksperiment med stor atomreaktor i Tsjernobyl i Ukraina førte til katastrofe.

At det digre passasjerskipet Titanic kolliderte med flytende isfjell og sank var katastrofe langt tilbake i tid. Det førte til oppbygging av is-varsling, så det ikke ble flere slike katastrofer. At luftskipet Hindenburg ble ødelagt av eksplosiv brann kostet like mange menneskeliv som store flyulykker i moderne tid. Dermed ble det ikke bygd flere luftskip med temmelig brannfarlig hydrogengass til oppdrift. I stedet for luftskip ble det etter hvert store fly, og noen store flyulykker.

Med moderne teknologi reduseres risikoen for noen ulykker; men nye ulykkesårsaker – som flyhavari – har kommet til. Det har ikke vært mange ulykker med kjernekraft: Det som skjedde i Tsjernobyl var som nevnt et eksperiment, og vedkommende som satte det i gang ble senere dømt for «grov uforstand i tjenesten»!

Nye kjernekraftverk har mye bedre sikringer mot menneskelig svikt enn kraftverket i Tsjernobyl hadde. Dermed er nok kjernekraft – særlig med Thorium som «brensel» – mye tryggere kraftforsyning enn vedvarende bruk av mye fossil energi!

Jo Heringstad, Ås