Morten Kraabøl raljerer hardt over beitenæringa i en kommentar i GD 9. november. Han skriver at kun 15 % av tapene av sau i utmarka skyldes rovdyr, og at 85 % dør av andre årsaker.

Ringebu, der jeg bor, er en av landets største sauekommuner. 20 000 sau slippes på utmarksbeite her hver sommer. Bøndene er organisert i beitelag, med ansatte gjetere og organisert tilsyn.

Beitelagene i Ringebu har ført detaljert statistikk helt siden 1970 med oversikt over tapte dyr. Om du leser disse vil du se at fram mot begynnelsen av 90-tallet var gjennomsnittlig tap på 1-2% i året. I åra etter at rovdyrene for alvor meldte sin ankomst øker tapstallene kraftig. Tallene viser også at det er store variasjoner mellom enkeltbesetninger, tap fra et år til neste kan variere mellom 1 % til faktisk over 30 % fra et år til det neste. Da er det er det ikke dårlig sauehold eller dyr som har knekt foten som er årsaken.

I Ringebu har vi store utmarksarealer i fjellet, blant anna går ca. 5000 sau på beite i Rondane sør. Det er store avstander. Som biolog burde Morten Kraabøl vite at døde dyr i naturen forsvinner fort, det kan være ravn, rev eller spyfluer og varme. Vi snakker om timer, og da er det vanskelig å være rask nok på stedet til å fastslå dødsårsak. Når i tillegg mange av sauene går i områder der det tar 2–3 timer å gå til, så kan en jo tenke seg sjøl hvorfor så få dyr blir dokumentert tatt av rovdyr. Rovdyr er også en trussel mot den siste opprinnelige villreinstammen i Europa.

Jeg og hunden min Hekla er godkjent kadaversøksekvipasje. Det vil si at vi er spesialtrent for å finne døde og rovdyrdrepte dyr så fort som mulig, nettopp for å finne årsaken til at de dør. Likevel er det en vanskelig oppgave. I et forsøk NIBIO gjennomførte i 2017 fant hundeekvipasjene hvert fjerde kadaver (24 prosent). de som gikk tilsyn uten hund, fant kun hvert førtiende (2,5 prosent).

Det verste er likevel å finne dyr som er skadd av rovdyr og fortsatt er i live. Jeg har møtt på dyr som ikke har øyne, som har hodet fullt av verk, som mangler jur, men som fortsatt lever. Når du har vært med på dét, så kan vi godt diskutere rovdyrpolitikk mere «nyansert» som du skriver.

De færreste sauebønder ønsker å utrydde alle rovdyr. Bruken av utmarksbeite spiller en stor rolle i sjølforsyninga av mat. Er det bedre å brenne ned regnskogen i Brasil for å dyrke soya til kraftfôr, framfor å ha beitedyr i Rondane for å ha norskprodusert kjøtt? Det handler om å ha helheten i bakhodet også. Samfunnet vårt består av mere enn rovdyr.

Therese Rudi, Ringebu, kommunestyrerepr. (Ap)