Fra min tid i lokalpolitikken husker jeg godt debatten om det skulle være Tingberg eller Granrudmoen det skulle satses på når det gjaldt sentrumsutvikling i Øyer. Det måtte gjøres noen valg, og jeg var blant dem som syntes det var mest naturlig å satse på Granrudmoen.

Så har det vist seg at det ikke er «bare bare» å skape et intimt, hyggelig og tiltrekkende sentrum, men det er ufattelig trist at det dukker opp tanker om at det er bare å gi opp denne ambisjonen, og like godt «flytte til fjells».

Det er imidlertid et godt poeng at hyttefolket skal slippe å snirkle seg ned og opp bratte og svingete veier for å få tak i «brød og melk». Om det er «Per eller Pål» som står bak eventuelle butikketableringer er ikke vesentlig. Men det må skje innenfor rammer som politikerne setter.

En matbutikk på Mosetertoppen, og kanskje muligheten for å kjøpe litt sportsutsyr, virker ikke særlig dramatisk. Vi har allerede tilsvarende på Gaiatoppen på sydsiden av bakken. Denne etableringen kan jeg ikke erindre utløste noen hard debatt.

Det dramatiske er hvis tanken om å gi opp ambisjonen om å skape et hyggelig og pulserende sentrum nede i bygda får fotfeste. Det bør være mulig å utnytte det potensialet som ligger i tilstrømmingen av folk til Lilleputthammer, Hunderforssen og selvfølgelig Hafjell. Men Øyer får aldri status som en tiltrekkende og hyggelig «landsby» dersom ambisjonene begrenses til å etablere en «jagende» 4-felts motorveg gjennom sentrum, med dertil hørende trafikkmaskiner, lade/bensinstasjoner med «kjappismat». Blir det i tillegg noen intetsigende «firkantbygg» som dominerer, og fester seg på netthinnen ved et besøk i Øyer, så ser det dessverre mørkt ut.

Vi hadde forresten en fantastisk hyggelig torsdagskveld på Lillehammer i går. Storgata var full av sommerglade mennesker, som ruslet rundt mellom koselige, bevaringsverdige bygninger, eller satte seg ned og spiste litt på en av de mange koselige uteserveringene. Rene «sydenstemningen». Bilene var selvsagt fraværende.

Jeg tror politikerne våre har kunnskap nok til å velge riktig, men er mer usikker på om de klarer å hanskes med pågående kapitalinteresser.

Odd Bræin, Øyer