Gå til sidens hovedinnhold

Klart for bråk om Nordseter

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Kommunepolitikerne i Lillehammer kan forberede seg på heftige diskusjoner. Høringsrunden i forbindelse med behandlingen av områdeplan for Nordseter avdekker åpenbare interessemotsetninger, og det vil bli særdeles krevende å lande denne planen på en måte som er akseptabel både for lokale natur- og friluftsinteresser, og for grunneiere med kommersielle interesser.

Landets største grunneier setter foten rett i vepsebolet ved å åpne både for ny vinterparkering ved Snauskallen og ny alpinbakke på Nordseter. Ved å være på tilbudssida, frir Statskog både til utbyggingsinteressene på Nordseter og til de av hytteeierne lenger inn som er opptatt av både lettere tilgjengelighet til hyttene vinterstid og andre infrastrukturtiltak som gjør hyttelivet enklere.

Utspillet fra Statskog kompliserer planprosessen, fordi det krever at arealavgrensingen i planen må utvides. Samtidig er dette Statskog sin mulighet til å spille en aktiv rolle i utviklingen av Nordseter-området.

Statskog setter foten rett i vepsebolet

Lillehammer har et åpenbart behov for klare grenser for hvor og hvordan det skal drives kommersiell utvikling av naturområder. Utspillet fra Statskog tøyer denne strikken helt til bristepunktet.

Argumentet om at ny vinterparkering lenger inn letter tilgangen til skiløyper og hytter inne i fjellet, er syltynt. Økt tilgjengelighet betyr økt press.

Frigjøring av areal i det området hvor det fortsatt skal være utvikling og fortetting, er mer relevant. Klare bygge - og utviklingsgrenser må innebære utviklingsmuligheter innenfor de rammene som slike grenser setter. Å ta vare på Lillehammer-fjellet, må også handle om å ta vare på Nordseter. Da kan vi ikke bare være opptatt av vern.

Åpner for omstridt parkeringsplass i fjellet: – Vi tenker langsiktig

Utbygging eller vern på Nordseter?

Vårt inderlige ønske er å ta vare på Gropmarka og Lillehammerfjellet

Alle elsker Gropmarka ..., bruk, lik og del!