Klart for gjenåpning etter koronakrise også på Norges tak

Han har bokstavelig talt tatt et tak for familiebedriften i koronakrisen, Johans Nomeland på Dovregubbens Hall.