Som «bevis» for at at klimaforskere tar feil om CO2-drevet klimaendringer viser Otto Hoff (GD 01.10.21) til at det tidligere vokste skog på Hardangervidda og i Rondane. Utilsiktet bringer han her til torgs data som i realiteten støtter forskerne som hevder at den globale oppvarmingen ikke er naturlig men er menneskeskapt.

Varmeperioden for 9-5000 år siden i Norge, det såkalte Holocene klimaoptimum, har vært kjent lenge. Årsaken er også velkjent og ble forklart av serberen Milutin Milanković allerede for over 100 år siden. De såkalte Milanković-syklusene skyldes endringer i jordbanen og jordaksen, og de har forårsaket vekslingen mellom istider og mellomistider.

Jorda var nærmest solamidtsommers og vinkelen til jordaksen nær sitt maksimum for 9000 år siden. Det ga 9% sterkere solinnstråling over Midt-Norge i juli, når isen smelter i fjellet, sammenlignet med i dag. Den siste istiden tok slutt, breene i Jotunheimen smeltet bort og skoggrensa klatret oppover i høyfjellet på grunn av den ekstra sommervarmen. På sørlige breddegrader ble somrene derimot kaldere. Så selv om det var varmere i Norge kan ikke Hoff bruke gammelt trevirke fra Hardangervidda som bevis for at global temperatur var høyere enn i dag.

Temperaturen beregnet fra iskjerner på Grønland viser godt samsvar med solinnstrålingen i juli. Etter en varm periode fikk vi en gradvis avkjøling de siste 5000 år fram til 1800-tallet. Trenden blir da kraftig reversert. Solinnstrålingen på den nordlige halvkule, som fikk skog til å vokse på Hardangervidda, fortsetter å falle og er åpenbart ikke lenger den dominerende faktoren som styrer temperaturen. De siste 200 årene har disse naturlige svingningene blitt fullstendig overstyrt, og det sammenfaller med den raske økningen av CO2 i atmosfæren. Så det er åpenbart ingen konflikt med hva klimaforskerne hevder og de observasjonene som Otto Hoff mener motbeviser deres konklusjoner.

Den seiglivede myten om den veldig varme Vikingtida og korndyrking på Grønland blir så gjentatt av Hoff. Denne er det heller ikke dekning for fra iskjernene som viser at det er varmere nå enn for 1000 år siden. Den dramatiske bresmeltingen vitner om det samme. Når 3-4000 år gamle gjenstander i Jotunheimen og et 5300 år gammelt lik i Øtzdalen i Alpene smelter fram fra isfonner først i dag så er det soleklare bevis for at det her og nå er varmere enn i Vikingtida. Et skipar fra før vikingene lå godt bevart i isen fram til nylig.

Nobelprisen i fysikk ble nettopp tildelt to pionerer innen klimamodellering. Allerede på 1960-tallet spådde de at en dobling av CO2 ville føre til 2oC høyere global temperatur. Etter 50% økning er temperaturen i dag opp 1oC. Forskerne har forstått utviklingen og advart oss mot konsekvensene i over 40 år. De vet godt hva som vil skje om vi fortsetter å slippe ut drivhusgasser i samme tempo; temperaturen vil fortsette å øke, isbreene vil smelte, havet vil stige og bli surere, ekstremvær vil det bli mer av og tapet av biologisk mangfold blir enda større.

Denne kunnskapen er udiskutabel skriver FNs klimapanel. Otto Hoff mener imidlertid han kan motbevise 50 år med forskningsresultater ved hjelp av noen gamle trestubber i myrer på Hardangervidda – selv om de har en helt naturlig forklaring. Vi får håpe den nye regjeringen vil definere sin klimapolitikk basert på vitenskap, og at representanter som beskriver samme fordreide virkelighet som Hoff blir parkert på sidelinjen, også av egne partikollegaer.

Sigmund Hanslien, oljegeolog, Askim