Gå til sidens hovedinnhold

Klima og fotosyntese

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Helge Rud avlegger meg en visitt i GD 15.6, men viser bare at han forstår CO₂ og klima like dårlig som Carl I. Hagen.

Rud skriver at «Pt utgjør CO₂ 0,0149 % av atmosfæren. Menneskelig virksomhet har bidratt med 4,58 %. Det vil si 0,0019 % av totalen».

CO₂ utgjør 0,0416 % av atmosfæren (trykkleif hos Rud?). Det stemmer at bare ca. 4 % av CO₂ i atmosfæren til enhver tid stammer fra fossile brensler, men forklaringen er fundamental og banalt enkel: Fotosyntesen.

CO₂ som vi slipper ut går inn i karbonkretsløpet. Planter, alger og cyanobakterier bruker sollys for å danne energi og byggesteiner, med oksygen som biprodukt. (Alt oksygenet i atmosfæren er dannet av fotosyntese). Når organismene dør og råtner returneres karbonet som CO₂. Menneskeskapt CO₂ går altså inn i dette store kretsløpet, hvor den blandes ut i den «naturlige». Derav at bare 4 % av CO₂ i atmosfæren (og biosfæren) er menneskeskapt, men økningen i den totale mengden karbon skyldes at vi tilfører atmosfæren CO₂ fra forbrenning. Våre utslipp kommer på toppen. Heldigvis har mye av den CO₂ vi har sluppet ut også gått inn i fotosyntesen, noe er gått i havet, men rundt halvparten forblir i atmosfæren.

Rud skriver videre at «I 2014 var fasiten at klimaet i år 2100 ville vise en temperaturøkning mellom 3,7 og 4,8 graderC. Så langt ikke bekreftet av naturen selv».

Siden vi fortsatt har 79 år igjen til år 2100 ville jeg vært litt forsiktig med å hevde at naturen har gitt oss fasiten enda. Men det vi faktisk vet er at temperaturen på jorden nå er en grad over snittet fra 1951-80, og at det ikke har vært sterke nok endringer i andre faktorer som innstråling fra solen, havstrømmer, bruk av land etc. til at det kan forklare temperaturoppgangen.

Karsten Eig, Petroleumsgeolog, PhD, Oslo