Gå til sidens hovedinnhold

Klima på dagsorden også etter valget

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er sikkert mange grunner til å stemme Arbeiderpartiet ved stortingsvalget. Hensynet til klima og miljø kan imidlertid neppe være grunnen. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) glemmer noen vesentlige punkter når han i sitt innlegg beskriver at Arbeiderpartiet tar klimaansvaret på alvor.

Både utslippsfrie ferger og passasjerbåt på Randsfjorden og Mjøsa, og utslippsfri kollektivtrafikk er god satsning. FNs klimarapport krever imidlertid at vi må ta i bruk mer drastiske tiltak om skal vi unngå klimakollaps.

Når vi leser fylkesordførerens innlegg er det som om alvoret ikke har nådd inn. Det burde nå være umulig å hevde at man tar klimaansvar når Norges framtid som oljenasjon ikke blir nevnt.

Rødt har ikke, som MDG, satt noen dato for oljestopp, selv om Ap-Støre beskylder oss for det.

Det vi i Rødt legger i å ta klimaansvar er:
- Vi må få en politisk styrt planmessig nedtrapping som hindrer tap av arbeidsplasser.
- Ingen nye letetillatelser må innvilges på norsk sokkel.
- Equinor må tas av børs. Utenlandssatsingen må avvikles og selskapet må bli et lokomotiv for den grønne omstillingen ved å lage industri og utvikle samfunnet videre i en riktig klimaretning.
- Varig vern og petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Dette er et ansvar Arbeiderpartiet i dag ikke er villig til å ta. Ap velger nesten uten unntak feil side og har gjort det i flere tiår.

Lokalt i Oppland ser vi det i dag når Ap går inn for å bygge firefelts motorvei over et verneområde i Lågen. På bekostning av utbedring av eksisterende fylkesveier. En miljøversting av dimensjoner. I tillegg ser vi det på fraværet av satsing på jernbane.

Nasjonalt så vi det i Altakampen, i kampen mot monstermastene i Hardanger, utbyggingen av Øvre Otta, i vernet av Lofoten-Vesterålen-Senja og ikke minst hva som skjer i Repparfjorden i disse dager. Ukritisk forhold til vindkraft og tilslutning til Acer.

Dette kan umulig være framtidens poltikk. Og det bidrar ikke til å hindre klodens kollaps.

Vi deler det synet at de beste løsningene for klima, miljø og arbeidsplasser finner vi når arbeiderbevegelsen og miljøbevegelsen setter seg rundt samme bord.

Bjørn Kristiansen, Lillehammer, 1. kandidat for Rødt i Oppland