Gå til sidens hovedinnhold

Klima-utopi?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arne Chr. Stryken er kjent som naturverner, og nå «klimaverner». Han bruker uttrykket «betinget vellykket» om den store klimakonferansen i Glasgow. Med «vellykket» mener han vel at 197 land som deltok holder på bare 1,5 grader global oppvarming som målsetting, i stedet for å nøye seg med 2 grader.

Med «betinget» mener vel Stryken at det er mye som kan svikte, så temperaturstigningen blir litt, noe, eller mye mer enn 1,5 grader: Han nevner at de globale CO2-utslippene (i 2030?) må ned 45 % i forhold til i 2010. De har vokst mye etter 2010, så da må de vel reduseres mye mer enn 45 %! Dette er vel utopi, heller enn realisme?

Stryken nevner at Indias krav om endring av formuleringen «fase ut» kull til «fase ned» kull førte til mye misnøye. Han forklarer dette kravet med at det uansett vil ta mange tiår å fase kull ned og ut som energi i India. Dette er «understatement», når det bygges mange nye kullkraftverk i India, der overgang fra å være utviklingsland til å bli nytt industriland krever mye ny energi.

Det mest skuffende i klimasammenheng, er vel at det gamle industrilandet Tyskland prioriterer utfasing av kjernekraft foran utfasing av kullkraft. Overvurderer tyskerne da risikoen med kjernekraft, eller undervurderer de risikoen med opphoping av klimagassen CO2 i atmosfæren? Er den tyske utsettelsen av utfasingen av kull forsøk på å være/bli «gratispassasjer»?

Den amerikanske human-økologen Garrett Hardin lanserte uttrykket «The Tragedy of the Commons», som på norsk ble «Allmenningenes tragedie». Atmosfæren er vel verdens største allmenning. Som det er vel atmosfæren også den allmenningen som er vanskeligst å bevare, uten noen forringelse?

Dette betyr ikke at stor global oppvarming er uunngåelig: Dette betyr at det hittil har vært grove undervurderinger av den innsatsen som må til, for å stanse opphopingen av klimagassen CO2 i atmosfæren!

Jo Heringstad, Ås