Mange vanlige folk forstår ikke alle påstandene om at det er en klimakrise fordi den livgivende gassen CO₂ som er mat for planter og skog, øker litt. De har også lest at det i vikingtiden var ca. 3 grader varmere, med korndyrking på Grønland og bare positive virkninger i Norge før den lille istid ifra 1350 til 1650 med mye elendighet.

Disse endringer hadde ingen årsak i CO₂-innholdet i atmosfæren. Og CO₂ øker fra 0,0035 prosent til 0,0045 prosent er helt ubegripelig å tro at det har noen målbar innvirkning på klimaet hvis det da ikke dreier seg om en ny religiøs tro. Og det er nettopp det det er, en ny religiøs tro basert på FNs Klimapanel (av byråkratutsendinger fra avgiftskåte regjeringer) som Gud, og med Gretha Thunberg og Al Gore som yppersteprester. Og deretter virkningen av prosessene vi kjenner fra eventyret om Keiserens Nye klær og Henrik Ibsens «En Folkefiende» med dr. Stockmann.

Nå om dagen tutes velgerne fulle med påstander om en klimakrise og at vi må endre våre liv fullstendig. Spise mindre kjøtt, slutte å kjøre bil, holde oss hjemme og ikke reise, unngå ferie med charterturer, ikke fly, ja vi må skamme oss for å leve normalt. Troverdig? Bare lureri og tøv!

26. September 2019 ble det presentert en rapport kalt «European Climate Declaration», forfattet av 500 navngitte professorer med naturvitenskapelige høyere utdannelser med tittel: «There is no climate emergency», altså «det er ingen klimatisk nødssituasjon». Senere har mange hundre nye høyt utdannede naturvitenskapelige personer undertegnet oppropet. Denne rapporten ble fortiet av de såkalt ansvarlige medier som sier de skal kontrollere myndigheter. Men i klimaspørsmål har de alle – med NRK, Aftenposten, VG, Dagbladet og GD – blitt opplært av Pravda, avisen til kommunistpartiet i Sovjetunionen. Nå er disse medier klakører for myndighetene som nå flår vanlige folk med skatter og avgifter for å finansiere helt idiotiske såkalte klimatiltak.

Nå blir skoleelever indoktrinert til å tro at gassen som får bobler i brusen og at kuer promper ødelegger klimaet og at verden nærmer seg en undergang. Helt sprøtt! Det er ingen klimakrise, men avgiftskåte politikere vil gjerne øke skatter og avgifter for «å redde verden fra klimaendringer».

Allerede subsidierer de elbiler som kjører på våre veier, bruer og tunneler årlig med 20.000 millioner kr som vi som kjører fossilbiler må betale. Og de bruker titalls milliarder kroner på helt tullete og meningsløse såkalte CO₂-reduksjoner, som om hva vi 5 mill. mennesker betyr noe som helst i den store sammenheng.

Kina og India åpner stadig vekk nye kullkraftverk for å gi sin fattige befolkning billig energi, og det er flott. Vi burde gjøre det samme for både befolkningen i Afrika og i Norge, men i stedet ønsker de andre partier å øke kostnadene for vår bruk av strøm i bedrifter og i private boliger. Hovedmålet for vår energipolitikk burde vært å sikre norske bedrifter og forbrukere billig og sikker energitilførsel basert på strøm fra våre vannkraftverk. I stedet konkurrerer de andre partiene om å sikre Tyskland billig strøm fra Norge ved å ødelegge norsk natur og fugleliv ned vindmøller. Helsprøtt, og denne galskap vil jeg bekjempe!

For øvrig vil jeg kjempe for at pensjonistene skal få hevet sine pensjoner i takt med lønninger, bekjempe den håpløse flyktning- og innvandringspolitikk med kostnad på 20 mill. pr. flyktning i livsløpskostnad og økt gjengkriminalitet, bedre kommuneøkonomien ved å la staten dekke eldreomkostningene, kutte bistanden med 10 mrd. kroner, bygge ut veiene våre og gjennomføre slagordet: Norge først!

Carl I. Hagen, 1.-kandidat Oppland FrP