FN har kommet med en ny klimarapport som er tydelig på at det er alvorlig fatt med kloden. Det er et uomtvistelig faktum at menneskelig påvirkning har ført til oppvarming i atmosfæren, havet og på land.

Omfanget og hastigheten av endringene er større og raskere enn noen gang. Utviklingen må stanses. Det må skje nå.

Eneste lyspunkt i rapporten er at det fortsatt er mulig å unngå de verste konsekvensene av global oppvarming.

Drastiske grep må tas nå. Et eksempel på et lokalt tiltak med stor framtidsrettet effekt for Oppland ville være å revurdere de famøse planene om E6 utbygging. Statens vegvesens utredning fra 2019 viser at to/trefeltsveiene er mer samfunnsøkonomisk lønnsomme (eller mindre ulønnsomme, hvis man ikke syns at det å komme litt raskere fram er lønnsomt), enn de smale firefeltsveiene for 110 km/t. Hvis man da samtidig bygger ut jernbane vil vi oppnå gode resultater som: Mindre biltrafikk, mer jernbane og bevaring av natur (F.eks. Lågen delta). Vinn, vinn og vinn.

Norge må kutte utslippene med 70 prosent innen 2030, og være et nullutslippssamfunn innen 2050. Vi må si nei til videre leting etter olje og gass.

Rødt vil sikre en rettferdig og kraftfull klimapolitikk gjennom å sørge for at de rikeste, som forurenser mest, betaler mest. Det gjør vi blant annet gjennom å stanse elitenes luksusforbruk, og å innføre en modell for CO₂-avgift der folk med middels og lave inntekter og folk i mindre sentrale strøk får avgiften tilbakebetalt.

FNs klimarapport må tas på alvor. Det er grunn til å fortvile. Utviklingen må stanses og snus. Det er å håpe at stortingsvalget 21 blir preget av denne diskusjonen. Det er ekstremistene som fortsetter å fornekte at klimaendringene er menneskeskapt

Bjørn Kristiansen, stortingskandidat for Rødt Oppland