Gå til sidens hovedinnhold

Klimakurs 3

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Et innlegg fra Arnt Orskaug i 19. juni gjør meg oppmerksom på at Karsten Eig avlegger meg en gjenvisitt. Arnt Orskaug sier det meste av som kan sies om gehalten i de leksjoner Eig frivillig holder for dem som anser trenger dem.
Eig har vært vennlig nok å bøte på min manglende evne til å lese korrektur ved å bekrefte at CO₂ utgjør 0,0416 % av atmosfæren. Men så føyer han til: «Det stemmer at bare ca. 4 % av CO₂ i atmosfæren til enhver tid stammer fra fossile brensler, men forklaringen er fundamental og banalt enkel: Fotosyntesen.»
Han 100 dobler. Det tyder ikke på trykkleif når han senere bruker det samme tallet. I alle fall er det vanskelig å unngå ordet løgn når han sier all CO₂ i atmosfæren stammer fra fossile brensler. Vulkaner, undersjøiske inkl., er betydelige leverandører. Den gass som strømmer ut fra dem kan vel vanskelig innlemmes blant de «naturlige».

For en tid siden hadde jeg et innlegg hvor jeg holdt meg til det banalt enkle. Fotosyntesen inkludert. Jeg skrev at menneskelige virksomheter som gir utslipp av CO₂, unntatt fossilt brensel som energikilde, ikke øker mengden av livets gass, men bare endrer sirkulasjonstiden. Det er her uenigheten mellom Eig og meg kommer best il syne. Eigs påstand om ca. 4 % CO₂ i atmosfæren står mot mine ca. 0,04 %. 4 % er noe, 0,04 er hundre ganger dårligere. Eig påstår at 100 % av CO2i atmosfæren stammer fra fossile brensler. Jeg holder meg til mere gjengse tall. Kun 4,58 % av de 0,04 er menneskenes andel. Da er vi nede på 0,0019 %. Man kan greit bruke begrepet – nesten noe.

Jeg protesterer ikke på regnestykket bak påstanden om hva temperaturen, ned til 1/10 grad, vil være om 79år, for i prinsippet er det likt Kjell Aukrust beregning da han kom fram til at gjennomsnittshøyden på vikingene var 35 cm.

Eig sine leksjoner synes jeg rettferdiggjør å vise til dette sitat av Robert Shecklev:
«Det mest fornærmende er at det i en informasjonskrig taper alltid den som snakker sannheten. Han er begrenset av sannheten, i motsetning til en løgner som kan si hva som helst».
Jeg har lest mangfoldige innlegg i GD som indirekte fastslår at klimarealistene vil forbli blant taperne i lang tid. Det unisone kor er at klimavennlighet er overordnet alle andre hensyn.
Klimavennlig kan erstattes med Kinavennlig. Kina har nådd FNs bærekraftsmål nr. 1. takket være en voldsom satsing på kullkraft. Kina har FNs godkjennelse for å øke yttervegger med noen hundre % innen 2150. Da har de vel overtatt enda flere av våre arbeidsplasser i industrien og matforedlingsforetakene. Vi har jo forpliktet oss til økonomisk selvmord.
FN og IPCC. En omskrivning av Ole Brums utsagn: Tankene virket så kloke så lenge de befant seg i Arbeidsgruppe 1, men det skjedde noe med dem på vegen ut.

Helge Rud, Lillehammer