Gå til sidens hovedinnhold

Klimapanelet er ingen kommisjon

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


MDGs Karine Ødegård forsøker i GD å presentere FNs Klimapanel som er utsendinger fra verdens regjeringer som en kommisjon à la den Landbrukskommisjon jeg foreslår nedsatt. Det er intet fellestrekk mellom disse. Min landbrukskommisjon nedsettes for å gjennomgå hele jordbruksavtalesystemet, lovgivning, støtteordninger, tollvern, soneinndeling, forskrifter og alt annet som hører inn under jordbrukspolitikken. Dette er en vanlig grundig offentlig utredning basert på innsamling av synspunkter fra mange berørte, særlig Bondelaget og Bonde- og småbrukerlaget, dagligvarekjeder, Nortura, Tine og Q-meieriene og private slakterier og mange flere. En slik grundig gjennomgang har ikke vært foretatt siden 1992 under Gunhild Øyangen og en mengde endringer har skjedd siden den gang. Både når det gjelder teknologiutvikling og i politikken, kanskje særlig under Sylvi Listhaug. En bredt sammensatt kommisjon med rundt 15 medlemmer vil måtte arrangere høringer, befaringer, reiser og innhenting av masse synspunkter og erfaringer. En slik utredning vil komme som en NOU (Norske Offentlige Utredninger) og så bli sendt på høring før regjeringen fremmer en stortingsmelding eller proposisjon til Stortinget, altså en grundig gjennomgang av jordbrukspolitikken for fremtiden. Etter en slik grundig gjennomgang vil det kanskje blir vedtatt endringer som gir dynamiske og effektive bønder stabile og forutsigbare rammevilkår som det nå er et åpenbart behov for.

Når Karine Ødegård overfladisk setter likhetstegn med en slik grundig gjennomgang av en politisk ordning med det byråkratiske FNs klimapanel som ikke gjennomfører noen høringer eller offentlig debatt, men kun bak lukkede hemmelige dører forhandler fram et politisk dokument for å gi regjeringer grunnlag for å øke avgifter og skatter, samt pålegge innbyggerne nye lover og regler om hvordan de skal leve sine liv så er det helt borte i natta. Den nye klimaguden FNs Klimapanel har tatt feil kontinuerlig i alle sine fremtidsspådommer og det er tusener av virkelige vitenskapsfolk som er er rykende uenige med det byråkratiske panel. Se det vitenskapelige råd til Global Warming Policy Foundation og Klimarealistene i Norge og massevis av andre nettsteder fra vitenskapsfolk. Det er ingen klimakrise!

Carl I. Hagen, 1ste kandidat oppland FrP