I sin leder i GD 3.6.21 faller redaktøren for fristelsen om å fremsette en hel haug med lettvinte og udokumenterte påstander. Jeg har i min kronikk ikke snakket om konspirasjonsteorier når jeg hevder at de regjeringsoppnevnte utsendinger som er er FNs Klimapanel ikke er vitenskapsfolk. Folk flest tror jo at det såkalte FNs Klimapanel er folk med vitenskplig bakgrunn, mens de i hovedsak er byråkrater uten noen personlige kunnskaper om klimaet.

I sin leder bekrefter i realiteten avisen min påstand om at at hovedavisene er opplært av Pravda, avisen til kommunistpartiet i Sovjetunionen. Når intervjuet avisen en eller flere av de 17 vitenskapsmennene fra Norge som sammen med totalt 500 topputdannede vitenskapsfolk forfattet the European Climate Declaration den 26 sept. 2020 som slo fast at " There is no Climate Emergency". Hvorfor er ikke de mange ledende professorer i Klimarealistenes Vitenskaplige Råd intervjuet og hvorfor skjuler dere at Norges vel eneste Nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver sier det samme som meg.

Pressen, inkludert GD, legger seg flat for makta som sløser bort milliarder av kroner som India og Kina som bygger massevis av nye kullkraftverk for å sikre sin befolkning tilgang til billig energi bare ler av. Det påstås at pressen skal imøtegå og kontrollere makta men i klimareligionen fremstår pressen som lydige tilbedere som er religiøse blinde. Håper GD trives som tilhengere av den nye Gud IPCC (FNs klimapanel ) og profetene Al Gore og Gretha Thunberg!

Carl I Hagen, 1ste kandidat Oppland FrP