Klimasatsingen i kommunene angår oss alle

KLIMA: Kommunene i Innlandet skal bli mer bevisste på alles bidrag til reduserte klimagassutslipp.

KLIMA: Kommunene i Innlandet skal bli mer bevisste på alles bidrag til reduserte klimagassutslipp.

DEL

GD MENER
Innlandets 46 kommuner forpliktes til å kutte utslipp av klimagasser. Skal nasjonale mål om slike kutt bli innfridd venter det oss en hverdag der klima- og miljøtiltak får stadig større betydning for dagliglivet – for våre levde liv.

Onsdag og torsdag mobiliserer kommunene til felles samling i Øyer. Fylkeskommunen, fylkesmannen og andre statlige aktører går sammen for å bevisstgjøre oss alle om hva klimaforpliktelsene kan komme til å handle om.

Gjennom lovverk, planlegging, utbyggingsprosjekter, gjennom innkjøp og drift, gjennom økonomisk stimulans, gjennom holdningsarbeid, via eksemplets makt er det et bredt register å spille på for å til nødvendige endringer.

Hver enkelt kommune, hver enkelt familie, hver enkelt innbygger må og skal ta sin del av det endringsarbeidet som må til for å oppnå resultater.

Det sentrale i dette arbeidet er ikke nødvendigvis de store snuoperasjonene

Det sentrale i dette arbeidet er ikke nødvendigvis de store snuoperasjonene. Det er hverdagslivet som gradvis, kanskje umerkelig, skal bli endret. Grunnlaget for dette er kunnskap og holdninger – og bevisstgjøring.

Økonomi er i mange situasjoner en helt avgjørende faktor for å oppnå det vi ønsker av klimatiltak. Staten er ansvarlig for klimaambisjonene. Staten er ansvarlig for kommunenes økonomiske rammer. Dersom Staten ønsker klimakutt må dette også forplikte Regjeringens vilje og evne til å gjøre Kommune-Norge mer robust.

Vinter-OL i Lillehammer i 1994 ble et gjennombrudd for hvordan IOC skulle legge inn økt miljøbevissthet som premiss for framtidige OL-arrangører. På sitt vis står vi nå framfor en tilsvarende snuoperasjon for hvordan våre kommuner skal utføre sine oppgaver. Klimatenkningen må bli en gjennomsyret del av lokalpolitikken. Det er vårt alles ansvar å ta del i.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags