Knallharde tider for eldreomsorgen i Sel – må rive deler av sjukeheimen

Nå er det klart, deler av den brannskadde Sel sjukeheim ved Otta må rives innvendig. Eldreomsorgen settes under sterkt press i lang tid framover. Både brukere, pårørende og ansatte opplever knallharde tider.