Her møtes ungdommene for å prate om det vanskelige

Fredag var klassevennene til de to 16-åringene tilbake på ungdomsskolen de gikk på i tre år. Det ble et sterkt møte.