Jeg registrerer at tidligere leder av samferdselskomiteen i Oppland, Anne Elisabeth Thoresen (Ap) er uenig i behovet for forbedring av busstilbudet mellom Lillehammer og Vingrom.

Innlandet har åpenbart et godt kollektivtilbud, spesielt i byer som Lillehammer. Tilbudet mellom byene og de omkringliggende tettstedene er også akseptable. Men det betyr ikke at vi politikere skal slutte å ha større ambisjoner.

Det er riktig som Thoresen skriver, at det er 30 avganger hver veg mellom Lillehammer og Vingrom på hverdager. Selv om det høres voldsomt ut er det fortsatt en buss i timen gjennom mesteparten av dagen. Årsaken er at det er flere ruter som kjører nesten samtidig visse tider av døgnet. Det er for eksempel 4 busser fra Vingrom til Lillehammer i løpet av en tid på 14 minutter (kl. 07:12 - 07:26).

Thoresen skriver i sitt innlegg at kollektivtilbudet på Vingrom er svært godt for et tettsted med 650 innbyggere. Denne påstanden er sikkert riktig, men det avhenger av hva slags ambisjoner vi har for tettstedene rundt byene våre. Dessuten kan det også vises til at Leira, som er et tettsted med ca. 850 innbyggere, har nesten dobbelt så mange avganger til Fagernes på hverdager.

Thoresen viser også til at busstilbudet kan fås til en dagspris på billett som ligger under prisen av to liter diesel. Det er helt korrekt, men en gjennomsnittlig bil bruker tross alt ca. en liter diesel tur/retur mellom Vingrom og Lillehammer. Da blir fortsatt bilen billigere for de fleste.

Jeg er helt enig i at både statlige myndigheter og kommunene må gjøre noe med de gratis parkeringsplassene vi har. Men det fritar likevel ikke fylkeskommunen fra sitt ansvar for å forbedre kollektivtilbudet. Kollektivtrafikken er et fylkeskommunalt ansvar. Så vi forresten ikke en reklame på Facebook gjennom hele valgkampen om akkurat dette?

Hensikten med innlegget fra meg og Johannes Wahl Gran var uansett noe annet enn det Thoresen har svart på i sitt innlegg. Debatten om hvordan vi kan få flere til å reise kollektivt handler om mer enn dieselpriser og innbyggertall. Det handler om å etablere et så godt busstilbud at flest mulig velger bussen framfor bilen. Kollektivtrafikken er et av våre fremste verktøy i kampen mot utslipp av klimagasser. Da må vi ikke ha berøringsangst for å løfte opp lokale problemstillinger, selv om vi snakker om steder med 650 innbyggere.

Vingrom er dessuten et tettsted i vekst, og per i dag det eneste bydelssenteret i Lillehammer som står uten et bybusstilbud. Passasjerene må også betale mer for billetten enn i resten av byen. Hadde vi klart å få bybussen til Vingrom, kunne det sammen med dagens Gjøvik-buss ha satt en ny standard for kollektivtilbudet.

Jeg er klar over at det ikke er mulig å endre dagens bussruter rett over natta. Det vil få konsekvenser for hele rutetilbudet i Lillehammer. Men det er ikke noe i veien med at det gjøres i framtiden når bussrutene skal endres. Dagens bussruter er ikke hugget i stein, og tilpasninger vil gjøres i framtiden også. Det er likevel mulig å harmonisere prisnivået, som et første steg. Vi vet ikke hva framtiden bringer, men det kan faktisk hende at flere begynner å reise kollektivt dersom prisen reduseres. I så fall kan inntektene fra flere reisende bli større enn utgiftene ved prisreduksjonen. Det vil være en vinn-vinn for alle parter.

Thoresen avslutter innlegget sitt med setningen «Det går antagelig mange flere busser enn du tror. Sjekk det ut.». Jeg kan da bekrefte at det ikke går flere busser enn det jeg tror. Fordi jeg bor selv i Vingrom og tar bussen til Lillehammer nesten daglig. Har ikke registrert at det går flere busser enn det som framgår av Innlandstrafikks egen oversikt.

Mizanur Rahaman, Lillehammer, gruppeleder SV