Fylkesordfører Even Aleksander Hagen skriver varmt om kollektivtrafikken og den nye fylkeskommunens satsing innenfor kollektivtrafikk, i et innlegg i OA. Hagen har store ambisjoner på vegne av det nye fylket og det er svært positivt at fylkesordføreren vil at kollektivtrafikk skal bli et av satsingsområdene for den nye fylkeskommunen.

Hvis innlegget fra fylkesordføreren skal bli mer enn bare et innlegg må ord settes ut i handling. Vi har alle, både fylkespolitikere og kommunepolitikere store ambisjoner om å redusere klimagassutslipp. Da er vi også nødt til å levere.

Hagen skriver videre i innlegget at fylkeskommunens mål er at flest mulig skal vurdere Innlandstrafikk som et reelt alternativ i hverdagen og forhåpentligvis vil det bidra til at antall kollektivreisende vil øke.

Vi vet at biltrafikken står for en stor del av klimagassutslippene i Innlandet og kollektivtrafikken er en viktig del av løsningen for å få ned utslippene. For at flest mulig skal reise kollektivt må kollektivtilbudet bli mer konkurransedyktig sammenliknet med bilen. Da er det viktig at vi har et rutetilbud med hyppige avganger og en fornuftig pris som gjør at flere vil reise kollektivt. I dag har vi et godt tilbud flere steder i Lillehammer, men det finnes eksempler som viser det motsatte.

Vingrom er et av de områdene som har hatt høyest befolkningsvekst de siste årene. Det er forventet at denne veksten vil fortsette i årene framover. Likevel er denne bydelen totalt skåret bort fra resten av Lillehammer når det kommer til rutetilbud og pris.

I dag snur for eksempel bybussen ved Øyresvika i Vingnes, selv om det kun er 5 min videre til Vingrom. Fylkeskommunen var til og med villig til å bruke millionbeløp for å lage en snuplass på dyrka mark i Øyresvika for å etablere bedre snumuligheter.

Forslaget ble heldigvis avvist av Lillehammer kommune som heller ville at bussen skulle kjøre videre til Vingrom. Men ingen ting har skjedd siden da og fortsatt er Vingrom det eneste bydelssentret i Lillehammer som står uten et bybusstilbud.

I dag koster et månedskort for en voksen i Lillehammer 580 kr. Om du bor sør for Øyresvika, som f.eks. på Vingrom er du nødt til å betale 730 kr for det samme månedskortet. Vi snakker ikke om noen store summer i differanse. Men det er likevel spesielt at de som er mest avhengige av bil er de som må betale mest for å reise kollektivt. Det er på ingen måte en invitasjon til å reise kollektivt.

De fleste som bor på Vingrom jobber i Lillehammer, og mange av de har gratis parkering på sin arbeidsplass. Når du først eier en bil, vil det ofte bli mer lønnsomt å kjøre bil istedenfor å ta bussen hvis billettprisene ikke er lave nok. Skal vi lykkes med målet vårt om å få flere til å reise kollektivt må kollektivtilbudet bli bedre enn i dag.

Er Fylkesordføreren villig til å endre prisnivået og rutetilbudet i Lillehammer slik at bybussen går til alle bydelssentre og til samme pris?

Mizanur Rahaman (SV) og Johannes Wahl Gran (MDG), medlem av formannskapet og leder av utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling, Lillehammer