Det virker nesten litt komisk å se ordførerne kjempe kampen mot en enslig brunbjørn. Ja, vi kan alle forstå bekymringen blant bønder og deres beitedyr, men dette blir å skyte spurv med kanoner i en ønsket konflikt mellom bønder og de som kjemper for en naturlig fauna.

 

Denne bjørnen utgjør ingen fare for noen, kanskje bortsett for de som mener en sau er mer verdt enn en bjørn. Enhver bonde og ordfører vet at dyr på beite er forbundet med risiko. Den risikofaktoren ville dyr utgjør er minimal, og det virker komisk at vår natur skal utsettes for ubalanse på bekostning av det som nå er overproduksjon av sau. 

Det er bøndenes plikt å beskytte sine dyr og som skattebetaler er jeg en liten del av de som betaler bøndenes lønn. Jeg er stor tilhenger av å ta hele Norge i bruk. Jeg er tilhenger av økt norsk matproduksjon. Jeg er tilhenger av å gi økt støtte til bøndene. Men jeg er ikke tilhenger av at det skal gå på bekostning av våre rovdyr, de er en viktig del av oss.

Tom Erik Hoff, Sør-Fron