Gå til sidens hovedinnhold

Kommunal byggesaksleder må rive ulovlig tilbygg på hytta

Artikkelen er over 2 år gammel

Hanne Hvattum må fjerne tilbygget hun satte opp uten tillatelse, eller endre det slik at det blir i tråd med tillatelsen som opprinnelig ble gitt. Det bestemte Rondane-Dovre nasjonalparkstyre fredag ettermiddag.

– Vi har gitt et pålegg om å sette det i stand til den tilstanden det var, eller tilbakeføre til det hun opprinnelig søkte om og fikk godkjent, sier leder av Rondane-Dovrefjell nasjonalparkstyre, Bengt Fasteraune.

Les også: Kommunal byggesaksleder risikerer å måtte rive ulovlig tilbygg til hytta

Les også: Plansjef bygde på hytta si uten tillatelse: – En ripe i lakken for oss, sier administrasjonssjef Arne Sandbu i Nord-Fron

Les også: Det kan bli krav om riving av tilbygget på hytta til avdelingslederen for plan- og byggesak

Fredag behandlet nasjonalparkstyret saken om byggesaken på Byrsetra i Frydalen i Nord-Fron kommune, der eieren Hanne Hvattum bygde på uten tillatelse. Hvattum er avdelingsleder for plan- og byggesak i Nord-Fron kommune.

Konklusjonen er at tilbygget må rives og at ble bygd uten tillatelse.

Les også: Miljødirektoratet avviser klagen fra Hanne Hvattum – og slår fast at hun ikke får lov til å bygge på hytta si

Slik ble vedtaket:

"Eier av Byrsetra gnr. 290 bnr. 1 i Frydalen landskapsvernområde i Nord-Fron kommune, Hanne Hvattum, anmodes snarest og innen 15.september 2019 om å bringe det ulovlige forholdet på setra i orden, jf. naturmangfoldloven § 69. Følgende alternativ foreligger (1 eller 2):

1. Seterhuset tilbakeføres til den tilstand det var ved tidspunkt for vedtak datert 30.september 2016. Dette innebærer at seterhuset skal tilbakeføres med det tilbygget som ble tillatt i 2002.

2. Seterhuset tilbakeføres i tråd med vedtak fra nasjonalparkstyret datert 30.september 2016. Dette innebærer at tilbygget fra 2002 forlenges i seterhusets lengderetning.

Dersom forholdet ikke er bragt i orden som beskrevet over, enten alternativ 1 eller alternativ 2 i perioden 1.juni – 15.september 2019 varsles det herved om mulig pålegg om retting og tvangsmulkt (jf. naturmangfoldlovens §§ 69 og 73). Dette varselet er å betrakte som et forhåndsvarsel. Det gis en frist for å uttale seg om varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt. Fristen settes til 14 dager etter utsendelsesdato for dette brevet.

Påpeking av plikt og varsel om mulig pålegg og tvangsmulkt er ikke et enkeltvedtak som kan påklages."