Hva må til i Lillehammer,Ringsaker og samfunnet ellers? Man hører fra ulike brukere av hjemmetjenesten. Pasienter som har opphold – både kort og langt ved omsorgssenter og pleiehjem. De opplever at over 20 forskjellige sykepleiere og vernepleiere, kommer innom i løpet av en måneds tid. Man blir snakket stygt til og brukere opplever å ikke få den hjelpen som faktisk skal utøves hos den enkelte.

Vi hører historier fra mennesker som deg og meg, som bor i kommunale boliger, hvor mugg, sopp, råte, slitasje, trekkfullt og bl.a. fukt er et problem.

Er dette verdighet? Er det slik vi skal ha det? Ville du bodd i et slikt miljø selv? Hvem har ansvar for oppfølging av kommunale boliger, brukere av hjemmetjenesten og helsetjenester i helhet? Hvem kan gå god for at de historiene som nå kommer fram er greit? Hvem kan love at dette skal det gjøres noe med? Hvordan klarer politikerne å la det skje?

For vi har vel fagkunnskap og kompetanse, innsikt og empati, anerkjennelse og forståelse, når vi sitter med forhandlinger, omfordeling, økonomi og budsjett?

Jeg gremmes og skjemmes over at vi begynner å få et samfunn som støter vekk, ignorerer, ser ned på, arbeider mot, avviser, tråkker på og behandler de svake, syke og eldre med veldig lite verdighet og respekt.

Dere politikere, ledere og rådgivere har sammen en mulighet for å jobbe for denne problematikken. Dere kan bidra med å gjøre en forskjell for alle disse menneskene. Det verste er om dere later som at alt er greit i deres kommune/fylke, bygd og by. Dere kan ikke overse dette som har kommet fram. Her trengs det full gjennomgang av ulike tjenester. Det er på tide at de svake, syke og eldre blir hørt, forstått, tatt med i betraktning og jobbet for.

Jeg er stolt over at de orker, tør og vil stå fram med sine historier. Det gjør inntrykk. Våkne opp og ta ansvar. Ta vekk alle skylapper. Få til en forandring. Bruke din makt på riktig måte. Du kan alene utgjøre en forskjell Sammen kan dere få det til.

Men hva er det som skal til?

Hilde Irene Søreng, Lismarka

Uverdig og urimelig