Kommunalsjefen og en lege fra Sør-Fron søker lederstilling i nabokommunen

Bare kvinner søker på jobben som sektorleder innen helse i Nord-Fron kommune.