Nylig avgått styremedlem i Lillehammer Olympiapark AS, Torstein Rudihagen (Ap) forsvarer Olympiaparken sitt valg om å utføre oppgradering og vedlikehold i stedet for å permittere under koronasituasjonen. Jeg har respekt for hans syn, men er ikke enig med ham i de prioriteringene som er gjort.

Jeg har derimot ingen respekt for Rudihagens påstander og karakteristikker av Lillehammer Høyre, Oddvar Møllerløkken og undertegnede. Rudihagen mener vi svekker Olympiaparkens omdømme ved å være kritiske, og kaller oss for udugelige basert på en påstand om at vi ikke jobber for å hjelpe Olympiaparken.

Mener Rudihagen at Høyre er udugelige fordi vi ville gi Olympiaparken 500 000 mer enn hans eget Ap i budsjettet for 2020?

Mener Rudihagen at Høyre var udugelige da vi sto opp for Olympiaparkens anledning til å arrangere World Cup og sikret flertall for dette i kommunestyret sist vinter?

Mener Rudihagen at Høyre var udugelige når vi i juni gikk inn for at Olympiaparken skulle få 3 millioner i lån fra kommunen? Dette er saker vi har jobbet for bare det siste halve året, fordi vi mener at Olympiaparken er viktig for Lillehammer.

Denne debatten startet som en reaksjon på Olympiaparken sin søknad til Lillehammer kommune om en ekstraordinær støtte på 3 millioner kroner, som følge av de økonomiske konsekvenser knyttet til koronasituasjonen (kommunestyresak 60/2020, 18. juni). Rudihagen har rett i at penger til permitteringer kommer fra det offentlige, altså staten. Staten tilbød økonomisk hjelp i mars 2020, blant annet gjennom penger til en utvidet permitteringsordning. Staten disponerer som kjent et oljefond av en viss størrelse. Det har derimot ikke Lillehammer kommune, som nok en gang styrer mot et underskudd. Kommunekassa og statskassa er ikke den samme.

Å stille krav er å bry seg. Vi bryr oss om Olympiaparken, derfor ønsker vi de beste løsningene og en bærekraftig økonomi for Lillehammer kommune og alle kommunens selskaper.

Marianne Gunnerud, formannskapsmedl. (H), Lillehammer

Det ville ikkje vore samfunnsøkonomisk betre å permittere dei tilsette

Hva skjer med Olympiaparken?

Olympiaparken bevilger til seg selv

Villedende av Møllerløkken

Staten stilte opp allerede i mars - Olympiaparken valgte å takke nei