Kommunen bryter loven: Barnevernet og Nav samarbeider ikke godt nok i Lillehammer

Samarbeidet mellom barnevernet og Nav er ikke godt nok for å sikre at unge har et godt tilbud om ettervern, mener Fylkesmannen. Nå er det iverksatt tiltak for å sørge for at tilbudet er tilstrekkelig, opplyser barnevernstjenesten i Lillehammer og Nav Lillehammer-Gausdal.