Jeg er av de heldige som for 20 år siden sikret meg ei tomt og bygde hytte i Toppagrenda på Gålå. I alle år har hele familien hatt stor glede av hytta og vi har brukt den mye. Vi følte oss velkomne på Gålå fra første dag og folket i dalen har møtt oss på en veldig flott måte. Det bekrefter inntrykket mitt fra gammelt av, at Gudbrandsdøler er solide og gjestfrie folk.

Infrastrukturen i hyttefeltet vårt, veier, vann og avløpsledninger etc. er bekostet av utbygger og utlignet på  hver enkelt hytteeier som har betalt kostnaden gjennom prisen vi betalte for tomta.

Driftskostnaden for veier, brøyting og vedlikehold betaler hytteeierne gjennom avgiften som vi betaler til hytteforeningen hvert år.

Vann og kloakkavgiften og øvrige kommunale avgifter, betaler vi til kommunen etter gjeldende tariff, som i prinsippet skal være til selvkost.

Eiendomsskatt har vi også betalt hvert år.

Sør-Fron kommune varslet meg tidlig om at hytta skulle retakseres sist sommer, og at de ville utligne ny eiendomsskattt gjeldende fra og med i år.

Sjokket var stort da Sør.Fron kommune forleden sendte meg nytt takseringsunderlag og utregning av ny eiendomsskatt. De kunne presentere nye tall som sa at eiendomsskatten var øket med 115,9 %,  fra kr 8040,- til

kr 17351,-

Hytta ligger med utsikt mot Gålåvannet og er på 120 m2. bygget i 2000.

Hytta har normal standard og er normalt godt vedlikeholdt, uten store påkostninger. Det er en god norsk standard, ingen luksushytte. Kommunen oppgir at salgstaksten er kr 3.141.000,- og bunnfradraget er redusert med kr 100.000,- til kr 200.000,- slik at skattegrunnlaget blir kr 2.941.000,- Med 5.9 promille i skatt betyr det kr 17.351,- å betale for 2019.

Jeg er bosatt på Skedsmokorset i en enebolig som er 300  m2 stor, med en 40 m2 stor garasje. Boligen er svært attraktiv og ligger midt i mellom Oslo og Gardermoen. Skedsmo Kommune beregner skatte grunnlaget slik: antatt salgspris er kr 5.808.000,-  minus forsiktighetsmargin på 20% , kr 1.161-000,-  minus bunnfradrag på kr1.800-000,- som gir skattegrunnlag kr 2.846.400,-

Med 2 promille i skatt gir det kr 5692,- for 2019.

Jeg har satt opp en sammenligning som viser urimeligheten.

                                                                                  Sør –Fron                 Skedsmo

Kommunale avgifter 2019                                 9.311,-                    12.497.-

Eiendomsskatt                                                       17.351,-                     5.692,-

                                   Samlet                                  26,662,-                   18.189,-

At en kommune tillater seg å utnytte hytteeierne (og kanskje også de fastboende) på denne måten, viser en holdning til innbyggerne som er helt uakseptabel.  Hyttefolket tilfører næringslivet i bygda store verdier og tanken vår har alltid vært å handle mest mulig lokalt og ellers bruke lokale bedrifter i den grad det er mulig. Til fordel for bygda og for oss!

Betraktningene gjør seg selv! Jeg føler meg utnyttet av de som jeg trodde så godt om: sindige og solide gudbrandsdøler som en kunne stole på!  Jeg nekter å tro at de nå plutselig har blitt griske politikere og byråkrater som gjør alt for å utnytte hyttefolket på en så uetisk måte.

Jeg håper at det ved kommunevalget til høsten blir valgt inn nye representanter som forstår at en ikke lenger kan saldere budsjettene ved å skrive ut blodskatter for sine gjesteinnbyggere!