Kommunen garanterer for å få bygd leiligheter her. Pris: 4,3 millioner

Knapt fem måneder etter at ordningen ble innført, er potten for kommunal støtte til nye leiligheter i Ringebu brukt opp.