Kommunen har sikret tomt: Det er plass nok for et akuttsykehus i Lillehammer

Et område på 72 dekar kan brukes til et framtidig akuttsykehus på Lillehammer.