Kommunen i ny pengeknipe – ber om likviditetslån på 15 millioner kroner

Igjen er Dovre kommune i pengeknipe. Politikerne må godkjenne opptak av et likviditetslån med en ramme på 15 millioner kroner.