På Lillehammer kommunes hjemmeside kan vi lese på side 5 i Nye Veiers fagrapport om konsekvensene av vestlig trasévalg på naturmangfold:

«Bygging av ny E6 mellom Øyresvika og Storhove, med tunnel på store deler av strekningen mellom Øyresvika og Storhove, vil gi redusert trafikk på dagens E6 som går langs viktige fugleområder på østsiden av Lågen. Dette oppveier dog ikke de alvorlige konsekvensene av å anlegge en ny motorvegbru tvers over Lågen i et ellers relativt uforstyrret område.»

Rapporten til Nye Veier viser til 56 faglige kilder i referanselisten. Jeg vil be ordføreren om å også legge ut sin liste over faglige kilder på Lillehammer kommunes hjemmeside, med navn på forskere og fagpersoner, og deres tilhørighet til uavhengige etater, forskningsinstitutter og universitet. Denne omfattende listen vil vise oss innbyggere at hun har bred tverrfaglig konsensus som forankring for hennes uttalelse om at valg av vestlig trasé vil føre til at «miljøregnskapet går i pluss».

Ragnhild Bjørnsen, forsker, Lillehammer