For ett år siden sendte jeg brev til Lillehammer kommune, hvor jeg ba om kommunens syn på hva som må betraktes som bruksendring av Birkebeineren skistadion, og hvilke arrangement som ut ifra dette er søknadspliktige. Det tok ett år før svaret kom.

I svarbrevet slås det fast, at det ikke kreves bruksendring for å bruke skistadion til andre, rent utenomsportslige arrangement. Her er det åpent for det meste, ifølge kommunen; (sitat) «Lillehammer kommune ønsker at Lillehammer Olympiapark skal tilrettelegge og gjennomføre et mangfold av aktiviteter/arrangement i Olympiaparken.» Det sies også at dette vil omfatte aktiviteter slik som konserter, russetreff, motorshow med mer på skistadion, hoppbakken og Stampesletta.

Kommunen slår så fast i brevet, at Lillehammer Olympiapark (LOP) har plikt til å søke om tillatelse til gjennomføring av alle arrangement som måtte være i strid med alle gjeldende lover og forskrifter, herunder forurensingslov, nabolov, alkohollov, brannlov, lov om helligdagsfred, og politivedtekter.

Kommunen forutsetter at LOP søker, og at hvert enkelt arrangement godkjennes av den respektive myndighet. Men hva skjer hvis LOP unnlater å søke, noe som har skjedd ved tidligere anledninger?

Helt til slutt sies det at kommunen vil ta stilling til totalbelastningen for området gjennom en årlig helhetsvurdering sammen med LOP.

Når kommunen her slår fast, at det skal foretas en årlig helhetsvurdering sammen med LOP, burde det ikke da være opplagt, at man også inviterer til åpen høring, slik at alle som måtte ønske det, kan komme med innspill? Hvis en slik evaluering skal ha noen troverdighet, bør vel flere enn eier og driver være med? Hva med politiet og statsforvalteren, og ikke minst innbyggere i nabolaget?

Da, og bare da, kan man fremstå med troverdighet, når man vurderer om LOP holder seg til lover og regler.

De senere årene har trenings-skytingen på skiskytterstadion økt i omfang, og det er forspurt om det er satt opp regulerende skytetider. LOP har til nå ikke svart.

Grunnen til spørsmålet, er at det foregår trenings-skyting også på søndager, uten hensyn til lov om helligdagsfred. Er det gitt noen formell dispensasjon for dette?

Skytebanen er for øvrig nylig utvidet med 10 nye standplasser, for å øke kapasiteten. Foreligger det en formelt, dekkende byggesak for dette arbeidet?

Det er også tidligere tatt opp, at naboer anså rundflyging med helikopter under russetreffene, som en unødig ekstra støybelastning. Anmodningen om opphør er ignorert av LOP. Før neste russetreff, kan dette tas med når arrangementet evalueres av LK.

Birkebeineren skistadion er et flott arrangementssted for alle mulige idretter året rundt, men når eieren er Lillehammer kommune, må man kunne forutsette at man har ett korrekt forhold til alle lover og regler.

Vi ser fram til en mer synlig og korrekt saksbehandling for utenomsportslige arrangementer i fremtiden.

Svein-Erik Klouman, Lillehammer