(Ringsaker Blad)

Det melder de selv i en pressemelding.

Planen på sikt er at alle husstander med vannmåler i Ringsaker kommune skal ha vannmålere av denne typen. ­

– Målet med pilotprosjektet er å få testet vannmålere og utvikle dataprogramvare. Vi kjører pilotprosjektet i Lismarka, der antallet abonnenter er slik at vi kan få prøvd det ut på en god måte, sier prosjektleder i teknisk drift, Svein Redvald Ekre.

Automatisk avlesning Det er flere fordeler med innføring av automatisk vannmåleravlesning.

– Ved fjernavlesning av vannmålere vil du som abonnent kunne få bedre oversikt over eget vannforbruk. Det vil bli lettere å oppdage dersom vannforbruket plutselig øker, noe som gir muligheter for varslinger ved lekkasjer og lignende i huset. I tillegg vil du slippe å lese av og sende inn målerstanden, fordi avlesningen skjer automatisk, sier Ekre.

Kommunen på sin side vil kunne drive et bedre lekkasjearbeid i vannledningsnettet, samt yte bedre service til den enkelte huseier. Oppstart i juni Pilotprosjektet starter opp nå i juni, og rørleggere fra kommunen vil gjøre direkte avtale om installering av nye vannmålere hos abonnentene.

Husstander med vannmålere i Lismarka får et informasjonsbrev om prosjektet. – I samarbeid med leverandørene våre vil vi kjøre prosjektet utover høsten, slik at vi får testet de ulike delene som en automatisert vannmåleravlesning vil innebære, og de mulighetene det åpner for, sier Ekre.