Gå til sidens hovedinnhold

Kommunene må punge ut til lærere og sykepleiere

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Flere enn 7.000 lærere og helsearbeidere er tatt ut i streik. Det var ikke mulig å komme til enighet i meklingen med kommunenes organisasjon KS, og de streikendes tillitsvalgte omtaler en motpart ute av stand til å løse å løse samfunnsproblemet med dårlig rekruttering til både skoler og helsevesen.

Vi har et underlig år bak oss. Vi snakker om en sliten befolkning som endelig skimter mer normale tider litt fram i tid. Vi snakker om det utmattende savnet av utepilsen og om manglende sosial kontakt fordi vi forsøker å bremse smitten, mange av oss fra et forholdsvis godt beskyttet hjemmekontor. Samtidig har andre bokstavelig talt stått i krigen, i yrker hvor smitteverntiltak har gjort arbeidet mer krevende, hvor det har vært vanskelig å beskytte seg mot smitte, og hvor arbeidstakerne ser at de er på full fart inn i en virkelighet der arbeidergiverne vil slite med å rekruttere nye, kvalifiserte kolleger.

Vi har klappet for både lærere og sykepleiere. Vi har også klappet for andre yrkesgrupper som har tatt et ekstra tak, som har vist at de har enn viktigere funksjon enn forholdsvis lave lønninger reflekterer. For disse er lønnsoppgjørene tilbakelagt. De har fått omtrent som alle andre. De har tatt til takke med applausen, men har for øvrig ikke opplevd at anerkjennelse er omsatt til litt mer å leve av.

Streikende lærere og sykepleiere kan snakke om at de kjemper for mer enn eget utkomme. De kjemper for lønnsvilkår som kan få flere til å velge skolen eller helsevesenet som arbeidsveg. Det er åpenbart at dagens unge ikke vil satse på en slik karriere fordi forgjengere fikk skryt for innsatsen under pandemien ...

Kommunene må legge mer penger på bordet

Vi mener frontfagsmodellen, der konkurranseutsatte næringer forhandler først og legger lista for øvrige lønnsoppgjør, er en god modell. Men den kan ikke stå i vegen for å gi enkelte grupper en lønnsutvikling som sikrer rekruttering til nøkkelyrker som lærer og sykepleier. Kommunene må legge mer penger på bordet.

Lokale institusjoner rammes: Mer enn 7.000 lærere og helsearbeidere blir tatt ut i streik