Vi står i en tid hvor utfordringene kommer på rekke og rad for reiselivet i Innlandet. Bransjen er hardt rammet av en usynlig fiende og konsekvensene den gir.

Reiselivsnæringen står foran den største omstillingsprosessen noen gang. Og, det er viktig at reiselivet er i posisjon når ting snur. All jobb som er lagt ned i bedriftene, fylkeskommunen og kommunene for å bygge en sterk næring kan forvitre hvis næringa nå kollapser.

Det viktigste for kommunene er å ha arbeidsplasser. Det kan reiselivet levere. Derfor er reiselivet kommunens beste venn. En av de største næringene våre i Innlandet er nettopp reiselivet - som sysselsetter omlag 15 000 personer; - direkte og indirekte rundt om i hele Innlandet.

Verdien av å skape arbeidsplasser er et tema som preger den politiske agendaen. Skal vi opprettholde velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag, trenger Norge 250 000 nye jobber innen 2030. Reiselivet skaper arbeidsplasser og er en viktig del av løsningen på de nasjonale utfordringene vi står ovenfor.

Reiselivet er en viktig sysselsettingsmotor i Innlandet, og vi ser fortsatt store utviklingsmuligheter hvis næringen får hjelp til å komme seg over kneika

Reiselivets utvikling av opplevelser er med på å gi bostedsattraktivitet. Merkevarer som kjente destinasjoner, men også tradisjonsrike arrangement skaper stolthet og bygger et positivt omdømme i hele Innlandet. Reiselivet er en viktig sysselsettingsmotor i Innlandet, og vi ser fortsatt store utviklingsmuligheter hvis næringen får hjelp til å komme seg over kneika. Kommunene får skatt fra de som jobber i bedriften. Det gjør at kommunene vil ha flest mulig arbeidsplasser, og disse må først og fremst komme i det private næringslivet. Det betyr at de må satse på de næringene som har mange ansatte. Her er reiselivet en sentral variabel.

I reiseliv er hver tredje ansatt under 24 år og 41 prosent har utenlandsk bakgrunn. Det viser at reiselivet er en stor ungdoms- og integreringsnæring. Dette er viktige grupper å sysselsette. Reiselivet bidrar også til at unge og innvandrere jobber. For veldig mange unge, ikke minst folk med utenlandsk bakgrunn, er en jobb på et hotell eller i en restaurant deres første møte med arbeidslivet.

Koronakrisa har store konsekvenser for norsk økonomi og rammer alle næringer og sektorer over hele landet, også kommunesektoren. Vi ønsker at kommunene skal bidra til å ivareta reiselivet som en jobbskaper. Befolkningen i Innlandet trenger trygge arbeidsplasser der de bor. De ordførerne som samarbeider og satser på reiseliv vil hjelpe denne viktige næringen gjennom kneika og skape nye arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassa – også i fremtiden.

Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet