Kommuneoverlege Brabrand: – Tror forbudet mot arrangementer blir forlenget

Om det blir festivaler i Gudbrandsdalen denne sommeren er svært usikkert.