– Det er korona i samfunnet rundt oss nå. Vi er nå i en situasjon med svakt økende smitte og er inne i en ny korona-bølge. Det er usikkert hvor stor bølgen blir, men vi forventer ikke større belastning på sykehusene enn sommerbølgen vi hadde i sommer, sier kommuneoverlege Morten Bergkåsa i Lillehammer.

Regjeringen har åpnet for at det skal være mulig for alle mellom 18 og 64 å velge å ta 4. dose koronavaksine.

Kommunen tilbyr et gratis drop-in-tilbud i Håkons hall torsdag 8. og torsdag 15. desember.

– Ikke en generell anbefaling

– Det er ikke en generell anbefaling at alle skal ta vaksine nå. De fleste har tre doser vaksine og mange har vært smittet. Beskyttelsen mot korona i befolkningen er derfor god, og risiko for alvorlig sykdom i denne aldersgruppen er lav. Det er opp til hver enkelt å vurdere ut fra ønske og behov, sier Bergkåsa.

Et eksempel på et slik behov kan være om man bor sammen med andre med underliggende sykdommer.

Bergkåsa understreker at det kan være vel så viktig å tenke på å ta influensavaksine, fordi influensasesongen ventes å bli kraftig i år.

– Vi har nå lavere beskyttelse i befolkningen mot influensa enn tidligere år grunnet lite influensa gjennom pandemien. Det er derfor viktig at folk følger anbefalingene om å ta influensavaksine. Spesielt barn i risikogruppene ser vi at i liten grad blir vaksinert, og jeg håper flere følger oppfordringen om å ta influensavaksine i år, sier han.

– Hold deg hjemme ved sykdom

Det er ikke særskilte smittevernregler for korona lenger, men kommuneoverlegen minner om at folk må ta hensyn og bidra til å holde smitten nede.

– Fremover venter vi også økende smitte av andre luftveisvirus enn korona, nemlig RS-virus og influensavirus. Det kan også bli økt smitte av kikhoste. Det er derfor viktig å minne om at folk må holde seg hjemme ved sykdom og nyoppståtte luftveissymptomer.

Han har per nå ikke fått spesielle tilbakemeldinger om høyt sykefravær i de kommunale tjenestene.

– I helsetjenesten har vi jevnlig mindre utbrudd på institusjon, som håndteres i henhold til helsetjenesten rutiner for å håndtere utbrudd av smittsomme sykdommer. Det er i hovedsak samme tiltak for å håndtere utbrudd av korona i helsetjenesten som ved utbrudd av influensavirus i helsetjenesten.

Koronasituasjonen i Norge

  • Smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 er svakt økende.

  • Det er foreløpig rapportert om 196 nye pasienter i uke 45 og 193 i uke 44, etter 156 i uke 43. Tall for siste uke forventes oppjustert.

  • Antallet ukentlige dødsfall var 39 i uke 45 og 46 i uke 44. Dette er en økning sammenlignet med perioden fra uke 34 til uke 43 hvor antall ukentlige dødsfall var relativt stabilt mellom 23 og 36. Antallet for siste uke forventes oppjustert.

  • Det ble varslet om 23 covid-19-utbrudd i uke 45 og 19 i uke 44. Dette er en økning sammenlignet med de fire forutgående ukene når det ble varslet mellom 8 og 14 utbrudd (uke 40-43).

  • Variantbildet i Norge er fremdeles i endring. Man ser nå en rekke undergrupper av BA.5 og økende dominans av ulike virusvarianter som har større evne til å unngå immunitet. Spesielt BQ.1-varianter har økt siste ukene.

Kilde: FHI