Kommuner kan for mange innbyggere virke som en fjern og ugjennomtrengelig koloss. Kommunene er derimot det forvaltningsnivået som er tettest på folk. Kommunen driver tjenester og politikerne fatter avgjørelser som påvirker innbyggernes hverdag. Terskelen for å ta kontakt med kommunen bør derfor være lav. Svar må de som spør få raskt.

En fersk undersøkelse av norske kommuners åpenhet viser derimot at forskjellen er stor. Hvor lett det er å finne informasjon i postlistene og på nettsidene, og hvor langt tid det tar å få svar på innsynskrav er sjekket ut. Lillehammer havner på plass 356 av 358.

Kommunikasjonssjef i Lillehammer kommune, Kjersti Morset, forklarer at de ikke ville havnet så langt ned på lista hadde de fylt ut alle spørsmålene i undersøkelsen. Uansett forklaring bør kommunen se nærmere på hva de kan gjøre bedre. Det bør også Øyer kommune gjøre. 64 plasser over nabokommunen, gir heller ingen grunn til å være fornøyd.

Journalføring og innsynspraksis er en bærebjelke for alle kommuner i lokaldemokratiet. Samarbeid om digitale løsninger og rutiner på tvers av kommunegrenser, kan spare både tid og penger. Rasrammede Gjerdrum kommune bør lyttes til. Etter kvikkleireskredet gjorde kommunen all dokumentasjon fra plan- og byggesaker fra rasområdet tilgjengelig. De lovet full gjennomsiktighet i det som var gjort, og det som skulle gjøres videre. Tirsdag 28. september fikk kommunen pris for sin åpenhet. Erfaringer bør også høstes fra Dovre. Kommunen publiserer alt som ikke er unntatt offentligheten med en gang.

Skal innbyggerne og media oppleve kommunene som åpne, må systemer og en åpenhetskultur bygges opp innenfra. Åpenhet er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til en kommune