Visste politikerne hva de gjorde da de vedtok å kutte hele UNESCO-satsningen?

Gjennom mange års målrettet arbeid har Lillehammer bygget seg opp som litteraturby med internasjonalt ry. En satsning som har stor betydning for byens innbyggere, ikke minst barn og unge som får et langt bedre tilbud gjennom oppvekstårene enn barn og unge får alle andre steder, og som gjør byen attraktiv for så vel tilreisende publikum og turister som for bransjeaktører som investerer og bidrar til videre utvikling. ,

Norsk Litteraturfestival er i dag Nordens største litteraturfestival, med et publikumstall på i overkant av 30 000, og skaper år etter år kulturopplevelser som gjør det verdt å bo her og å reise hit. At årets Nobelprisvinner i litteratur, Abdulrazak Gurnah, velger å legge en av sine første internasjonale opptredener etter tildelingen til Lillehammer er oppsiktsvekkende. Det skjer under Norsk Litteraturfestival til våren.

Litteraturbyen er ikke bare Norsk litteraturfestival alene. UNESCO-satsingen handler om et hele der utviklingen skyter fart fordi det samarbeides, og fordi utvikling skjer der kompetanse samles. Sammen har vi store nettverk i fagmiljøer over hele verden, sammen blir vi lagt merke til. I årene som UNESCO litteraturby har Lillehammer styrket seg vesentlig som litteratur- og kulturby. Det er ikke tilfeldig at den internasjonale ytringsfrihetskonferansen World Expression Forum har etablert seg på Lillehammer og gjennomfører sin første internasjonale konferanse på Lillehammer i mai 2022.

Mister vi UNESCO-statusen nå?
Det har tatt tid å komme dit. Gjennom mange år har Nansenskolen, Høgskolen, Lillehammer museum, litteraturfestivalen, fylkeskommunen og Lillehammer kommune jobbet sammen for å styrke litteraturbyen og for 4 år siden kunne vi endelig slippe jubelen løs og feire utnevnelsen som UNESCO litteraturby. Vi hadde forsøkt tidligere uten å lykkes. UNESCO krever nemlig at byens egen administrasjon og politikere engasjerer og forplikter seg. Derfor lå det i forsøket som førte fram en forpliktelse om at Lillehammer kommune skal bidra med en koordinatorstilling og legge til rette for å en kraftfull litteraturhub i Litteraturhus Lillehammer.

Kommunestyret sviktet litteraturbyen da de vedtok å kutte hele UNESCO-satsningen torsdag kveld for å spare 750 000,-. Gjennom et pennestrøk forsvant finansieringen til både koordinatorstilling og lokalene hvor blant annet litteraturfestivalen holder til. Konsekvensen av dette kan bli at Lillehammer mister statusen som UNESCO litteraturby.

UNESCO-satsningen har gitt imponerende resultater. Dette er utførlig beskrevet i rapporten Lillehammer kommune med stolthet oversendte UNESCO 31. november. Desto mer nedslående at kommunestyret velger å kutte hele satsningen. Spørsmålet til ordføreren er hvordan man tenker seg å løse UNESCO-forpliktelsen fremover? Eller skal vi innstille oss på at Hamar, nykommeren i UNESCOS Creative Cities, er Innlandets UNESCO-by i fremtiden?

Harald Thoresen og Marit Borkenhagen, Lillehammer, styreleder og festivalsjef i Norsk Litteraturfestival