Konkursboet til Notabene er kjøpt opp

Av

Konkursboet til Notabene er kjøpt opp av Jotunfjell Partners, men det er stor usikkerhet om hva som skjer framover etter konkursen i selskapet. Notabene i Moelv holder foreløpig åpent.